Πληροφοριες

Είναι κτισμένη σε χώρο 4,000 τμ από τον οποίο έχει την αποκλειστική χρήση σε επιφάνεια 865 τμ. (ανατολική, βόρια και δυτική πλευρά του οικοπέδου).
Επιφάνεια ισογείου (υπογείου) 87,73 τμ
Επιφάνεια Α ορόφου (ισογείου) 54,52 τμ
Επιφάνεια Β ορόφου 33,70 τμ
Συνολική επιφάνεια: 175,95 τμ
Απέχει από:
Το χωριό Μεγάλη Μαντίνεια λιγότερο από 500 μέτρα. 
Την πλησιέστερη παραλία (Σάντοβα, Ακρογιάλι) λιγότερο από 3 χιλιόμετρα.
Την πόλη της Καλαμάτας περίπου 12 χιλιόμετρα.